Restauracja Pergola

Dystrybucja posiłków, system płatności

System dystrybucji posiłków od sposobu dokonywania zamówień, przez logistykę wydawania posiłków, do obowiązującego modelu rozliczeń jest ustalany w ramach indywidualnych uzgodnień z Klientem.